Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Hodnocení obchodu

Hodnocení obchodu

[25. 9. 2022] Anonymní recenze
addraychle a bez platby za dopravu
[25. 9. 2022] Anonymní recenze
addRychlý, spolehlivý prodejce
[14. 9. 2022] Anonymní recenze
addRychlost dodání, kvalitní výrobek, skvělá komunikace s obchodem
[23. 8. 2022] Anonymní recenze
addDěkuji za rychlé vyřízení objednávky a odeslání.
[17. 8. 2022] Anonymní recenze
addSpokojenost
[14. 8. 2022] Anonymní recenze
Vše v naprostém pořádku.OK

Všechny recenze zákazníků najdete na stránce našeho obchodu na serveru Heureka.cz.

Nedávné články

Nedávné články

Image
Kuřecí čína recept
Image
Může se dát hrnec do trouby?
Image
Proč vybrat pánev s odnímatelnou rukojetí?
Image
Jak vybrat pánev?
Image
Losos v napařovacím hrnci recept
Image
Charakteristiky jednotlivých typů nádobí dle materiálu
Image
Pařáček, napařovací nástavec, napařovací hrnec nebo elektrický parní hrnec?

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, přičemž tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy:

 1. Prodávající - uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím - spotřebitelům na území České republiky na základě těchto obchodních podmínek. Prodávajícím je společnost Alfa car transport, s.r.o. se sídlem Faměrovo náměstí 35/19, PSČ 618 00, Brno, IČ: 026 78 799. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 81985, den zápisu 20.02.2014. Internetový obchod má adresu www.zgastro.cz.

 2. Kupující - spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.

 3. Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář zaslaný společnosti Alfa car transport, s.r.o. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou objednávku a kupní smlouva na jejich základě není uzavřena. Alfa car transport, s.r.o. přijímá objednávky od osob starších 18 let, s bydlištěm na území České republiky. Alfa car transport, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit.)

 4. Objednávku, přijetí objednávkového formuláře potvrdí pracovník společnosti Alfa car transport, s.r.o. nejpozději následujícím pracovním dnem po učinění objednávky. Potvrzení bude učiněno pomocí elektronické pošty. Pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, v této době kontaktovat, bude objednávka zrušena a na kupní smlouvu se hledí, jako by nebyla uzavřena.

 5. Nabídku činí prodávající pomocí internetových katalogů, internetové nabídky. Nabídka vyplývající z internetového katalogu společnosti Alfa car transport, s.r.o. platí vždy po dobu, která je v tomto katalogu uvedena. Ceny výrobků společnosti Alfa car transport, s.r.o. jsou uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši.

 6. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, nebo PPL, záleží na výběru zákazníka. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávce - objednávkovém formuláři. Náklady této přepravy zboží, které má hodnotu větší než 999 Kč, včetně DPH, hradí prodávající. V případě, že je dodáváno zboží v hodnotě menší nebo rovnu 999 Kč včetně DPH, náklady této přepravy hradí kupující - spotřebitel (popř. adresát, pokud je odlišný od spotřebitele.) Náklady této přepravy hradí kupující – spotřebitel, a to ve výši 79,- Kč vč. DPH, v případě platby dobírkou.

  V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží poštou na dobírku, je maximální doba dodání zboží sedm pracovních dnů od potvrzení objednávky pracovníkem společnosti Alfa car transport, s.r.o.

  Poštovní přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků).

  V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován pracovníkem společnosti Alfa car transport, s.r.o. prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

  Zboží je dodáváno v běžných obalech. Se zbožím bude kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

  Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitelem, kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů.

  V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si společnost Alfa car transport, s.r.o. vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících.

 7. Za objednané zboží - výrobky dodané prodávají společností Alfa car transport, s.r.o. je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího, spotřebitele, prodávajícímu.

 8. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující - spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím - spotřebitelem v objednávce: Zboží je v tomto případě zaplaceno pracovníkovi přepravní služby při dodávce zboží. Tato možnost se vztahuje na platby maximálně do výše 100.000,- Kč.
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 213869172/0600, vedený u MONETA MONEY BANK, a.s.
  3. platební kartou online, prostřednictvím systému GO PAY

 9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující odešle prodávajícímu řádně vyplněnou objednávku a ta je úspěšně doručena. Na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká stranám smluvního vztahu povinnost k plnění dle uzavřené kupní smlouvy. Alfa car transport, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo řádně objednané zboží nedodat, a to v případě, že není aktuálně na skladě. Prodávající je povinen dodat objednané zboží a kupující – spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího - spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Nebezpeční škody na dodávaném zboží přechází na kupujícího dle podmínek uvedených v § 2121 a násl. občanského zákoníku.

 10. Prodávající společnost Alfa car transport, s.r.o. tímto výslovně poučuje ve smyslu ustanovení § 1846 občanského zákoníku kupujícího - spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího Alfa car transport, s.r.o., sídlem Brno, Faměrovo náměstí 35/19, PSČ 618 00, se skladem ve Veverské Bítýšce, Pod Horkou 739, PSČ 664 71, IČ: 026 78 799, email info@zgastro.cz formou jednostranného právního úkonu (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete na adresu Alfa car transport, s.r.o., sídlem Brno, Faměrovo náměstí 35/19, PSČ 618 00, doručovací adresa skladu - Veverská Bítýška, Pod Horkou 739, PSČ 664 71. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 150,- Kč. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 11. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání,který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 12. Záruční podmínky:

  Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží spotřebitelem. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  U titanového nádobí a indukčního titanového nádobí od výrobce AMT Gastroguss a od výrobce Top Alulit je poskytována záruka 36 měsíců na výrobek a 25 let na rovnost dna.

  Reklamace je možno uplatnit na adrese sídla: Alfa car transport, s.r.o., Faměrovo náměstí 35/19, PSČ 618 00, Brno nebo na adrese skladu: Veverská Bítýška, Pod Horkou 739, PSČ 664 71.

  Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

  Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení originálu dokladu prokazujícího koupi zboží.

  Prodávající - společnost Alfa car transport, s.r.o. odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud kupující - spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze, případně v rozporu s pokyny prodávajícího - společnosti Alfa car transport, s.r.o., Faměrovo nám. 19, Brno 618 00, adresa skladu: Veverská Bítýška, Pod Horkou 739, PSČ 664 71.

  Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

  Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby - České pošty s.p. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby.

  Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží.

  Informace o pozáručním servisu a o službách poskytovaných po prodeji jsou obsaženy na internetových stránkách prodávajícího - společnosti Alfa car transport, s.r.o.


 13. Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím společností Alfa car transport, s.r.o. a kupujícím - spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. Smluvní vztah se řídí českým právem. V případě sporu se strany budou snažit věc řešit smírně přímo. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, Web: http://www.coi.cz. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, je sjednána příslušnost dle obecného soudu sídla prodávajícího.

  Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.


V Brně dne 1.3.2015


Poslední revize všeobecných obchodních podmínek 24.5.2018.